STICHTING

Stichting “Cuijks Carillon” zet zich in voor het instandhouden van het Cuijks Carillon – UNESCO immaterieel erfgoed. Deze doelstelling valt in het actuele beleidsplan uiteen in de volgende onderdelen: zorgen voor draagvlak bij politiek en burger, zorgen voor een betere toegankelijkheid van de Martinuskerk, zorgen voor een aantrekkelijk programma van bespelingen van het carillon.

Documenten

Bestuur

  • Herman van Rhee
    Voorzitter
  • Assur Manders
    Secretaris
  • Ruud de Rijke
    Penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van de functie als bestuurder van de Stichting.