HET CARILLON

Met de hand bespeelde carillons zijn voortaan UNESCO Immaterieel Erfgoed!

Een klokkenspel of carillon is een muziekinstrument bestaande uit minstens een reeks van twee octaven klokken in chromatische volgorde gerangschikt en met vuisten en voeten te bespelen vanaf een stokkenklavier. Dit klavier maakt het eveneens mogelijk genuanceerd, van een fluisterend pianissimo tot een uitbundig fortissimo, te spelen. De toetsen van zo’n klavier zien er optisch hetzelfde uit als bijvoorbeeld bij een piano, alleen liggen ze onderling wat verder van elkaar af en zijn daardoor niet met de vingers te bespelen. Een beiaardklok is uit brons gegoten en zijn boventonen zijn in zodanige harmonische relatie waardoor een scala van harmonische mogelijkheden ontstaat.

Het meest in het oog springende bouwwerk van Cuijk is zonder enige twijfel de monumentale, in baksteen opgetrokken neogotische pseudobasilieke, Rooms Katholieke Martinuskerk. De oude Martinuskerk, waarvan nu alleen de laat 15de eeuwse toren nog resteert, moest wijken voor de huidige kerk. De Cuijkse Martinuskerk werd op 11november 1912, de feestdag van de H.Martinus, ingezegend door pastoor Sengers. Boven de ingang van de ‘zuidertoren’, de rechtertoren, waar de beiaard in is gesitueerd, zien we een voorstelling van Martinus te paard die een deel van zijn kleding afstaat aan een bedelaar.

Het carillon is gegoten door Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. Het oorspronkelijke carillon van 25 klokken hing in de toren bij het gemeentehuis. Na een raadsbesluit is in 2005 besloten om het raadhuisinstrument te verplaatsen naar de zuidertoren van de Martinuskerk. De 3 al aanwezige luidklokken zijn de basis voor het vernieuwde carillon. Het instrument transponeert een kwart omhoog. Het gelui is uitgebreid met twee extra klokken in de reeks Es-F-G-As-Bes en het totale instrument telt 51 klokken aangesloten op het klavier als Bes-C-D-chromatisch tot en met een hoge D. De klokken werden gegoten in de jaren 1951,1955, 1956, 1957 en 2006. De Es-klok is met ruim 1400kg de zwaarste klok van het Cuijkse carillon.

Beiaardiers

 • Bert van Heukelom
  1957-1960
 • Arie Peters
  1960-1969
 • Pieter van Moergastel
  1969-1975
 • Eerke van der Glas
  1975-1985
 • Marcel Siebers
  1987- heden

Wekelijkse bespeling

Carillon Martinuskerk te Cuijk door beiaardier Marcel Siebers

woensdagen: 14:00u – 15:00u

Heeft u iets bijzonders te vieren, wilt u iemand een melodie cadeau doen, of wilt u gewoon dat ene nummer horen? Het is mogelijk een verzoeknummer aan te vragen.

De kosten hiervoor zijn afhankelijk of uw aanvraag al in het repertoire aanwezig is of nog besteld en bewerkt moet worden en kan daarom variëren tussen €20 en €120.

Neem voor de voorwaarden contact op met de beiaardier d.m.v. de knop hieronder.